Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Cigán Petr
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Závada
Č.popisné/ č.orientační 91
Obec Závada
PSČ 747 19
Stát Česká republika
73337234
DIČ CZ8305045540
Email cigi.p@seznam.cz,petr.hlozanka@volny.cz
Telefon +420 723503 641
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
TUBOSOL, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Vakuové trubicové
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
PROFISolar s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Vakuové trubicové
Výrobci
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • PROFISolar s.r.o.
  • TUBOSOL, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Závada
Č.popisné/ č.orientační 91
Obec Závada
PSČ 74719
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.07.2004
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne