Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele TERCOM s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Wolkerova
Č.popisné/ č.orientační 2483/16
Obec Cheb
PSČ 35002
Stát Česká republika
26332671
DIČ CZ26332671
Email stavby@tercom.cz
Telefon +420354436641
Webové stránky www.tercom.cz
Fax +420354562171
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Lafarge Gips GmbH Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
PZP Komplet a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Rotaflex Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
REVEL,s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
Bachl, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
Roto střešní okna s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
ENBRA spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
SANY s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
GEMINOX s.a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Wolf Česká republika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
 • ATMOS - Jaroslav Cankař a syn
 • Bachl, spol. s r.o.
 • BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o.
 • Brilon a.s.
 • Brilon a.s.
 • Brilon a.s.
 • DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • ENBRA spol. s r.o.
 • GEMINOX s.a.s.
 • Lafarge Gips GmbH
 • PZP Komplet a.s.
 • REVEL,s.r.o.
 • Rockwool a.s.
 • Rotaflex
 • Roto střešní okna s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
 • SANY s.r.o.
 • Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
 • Wolf Česká republika s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Wolkerova
Č.popisné/ č.orientační 2483/16
Obec Cheb
PSČ 35002
Stát Česká republika
2.
Ulice Dukelská
Č.popisné/ č.orientační 599/2
Obec Cheb
PSČ 35002
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Karlovarský
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 04.09.2001
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne