Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Animatrans
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Okružní
Č.popisné/ č.orientační 2615
Obec České Budějovice
PSČ 37001
Stát Česká republika
26025442
DIČ CZ26052442
Email info@animatrans.cz
Telefon +420 387 315 900
Webové stránky www.animatrans.cz
Fax +420 387 315 900
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GREENoneTEC Solar-Industrie GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s.
Výrobci
  • AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s.
  • AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • GREENoneTEC Solar-Industrie GmbH
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Okružní
Č.popisné/ č.orientační 2615
Obec Ceske Budejovice
PSČ 37001
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Karlovarský
  • Plzeňský
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.06.2000
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne