Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Hautech RNF s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sokolská třída
Č.popisné/ č.orientační 1615/50
Obec Ostrava
PSČ 70200
Stát Česká republika
28648412
DIČ CZ28648412
Email hautech@centrum.cz
Telefon +420777732783
Webové stránky www.hautech.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DOVA a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Okna ROBENEK Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěná
Styrotrade a.s.
Styrotrade a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • DOVA a.s.
  • Okna ROBENEK
  • Styrotrade a.s.
  • Styrotrade a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Datyňská
Č.popisné/ č.orientační 305
Obec Šenov
PSČ 73934
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.02.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne