Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Moderní Technologie s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pelušková
Č.popisné/ č.orientační 1443
Obec Praha
PSČ 19800
Stát Česká republika
28965418
DIČ CZ28965418
Email Lehman@seznam.cz
Telefon +420737650277
Webové stránky www.modernitechnologie.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Libočany
Č.popisné/ č.orientační 187
Obec Libočany
PSČ 43975
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 25.09.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne