Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele TOPEN spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Boženy Němcové
Č.popisné/ č.orientační 426/6
Obec Karlovy Vary
PSČ 36020
Stát Česká republika
14705869
DIČ CZ14705869
Email topen@topen.cz
Telefon +420603524437
Webové stránky www.topen.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
OPOP, s. r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Mitsubishi electric Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Kovarson s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Thermona spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Výrobci
 • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
 • Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
 • DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
 • Kovarson s.r.o.
 • Mitsubishi electric
 • OPOP, s. r.o.
 • Regulus spol. s r.o.
 • Regulus spol. s r.o.
 • Regulus spol. s r.o.
 • Thermona spol. s r.o.
 • Viessmann spol. s r.o.
 • Viessmann spol. s r.o.
 • Viessmann spol. s r.o.
 • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Západní
Č.popisné/ č.orientační 1805/23
Obec Karlovy Vary
PSČ 36001
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Karlovarský
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.03.1991
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne