Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele SPETECH TECHNOLOGY s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Místecká
Č.popisné/ č.orientační 179
Obec Paskov
PSČ 73921
Stát Česká republika
26873125
DIČ CZ26873125
Email spetech@spetech.cz
Telefon +420606763936
Webové stránky www.spetech.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
SPETECH TECHNOLOGY Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
  • SPETECH TECHNOLOGY
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Místecká
Č.popisné/ č.orientační 179
Obec Paskov
PSČ 73921
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 15.07.2005
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne