Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele INSTOP servis CZ s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Blanická
Č.popisné/ č.orientační 252/172
Obec Ostrava Stará Bělá
PSČ 724 00
Stát Česká republika
26792028
DIČ CZ26792028
Email instop.servis@volny.cz
Telefon +420 602 706 310
Webové stránky www.instopservis.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Wolf Česká republika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • 4T, a.s.
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s.
  • Wolf Česká republika s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Blanická
Č.popisné/ č.orientační 252/172
Obec Stará Bělá
PSČ 274 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 16.12.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne