Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele OK install s.r.o. , Kostka Oldřich
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dobrovodská
Č.popisné/ č.orientační 646/82
Obec České Budějovice
PSČ 370 06
Stát Česká republika
28099231
DIČ CZ28099231
Email o.k.install@centrum.cz
Telefon +420 387 413 433, 420 602 175 039
Webové stránky www.okinstall.cz
Fax +420 387 413 433
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
FAKRO Sp. z o. o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěná
Plastová
VELUX ČR s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
VELUX Česká republika, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • FAKRO Sp. z o. o.
  • VELUX ČR s.r.o.
  • VELUX Česká republika, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Dobrovodská
Č.popisné/ č.orientační 646/82
Obec České Budějovice
PSČ 370 06
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Jihomoravský (Brno)
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 06.03.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne