Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Racio stavební firma Kostelec nad Orlicí
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
Č.popisné/ č.orientační 318
Obec Častolovice
PSČ 517 50
Stát Česká republika
48153346
DIČ CZ48153346
Email racio.kostelec@tiscali.cz
Telefon +420 494 323 542
Webové stránky www.racio-kostelec.cz
Fax +420 494 321 847
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Masarykova
Č.popisné/ č.orientační 318
Obec Častolovice
PSČ 517 50
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 09.12.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne