Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Topenářství Štrébl s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Politických vězňů
Č.popisné/ č.orientační 872
Obec Žatec
PSČ 438 01
Stát Česká republika
25000691
DIČ CZ25000691
Email strebl@topenarstvistrebl.cz
Telefon +420 415 712 952
Webové stránky www.topenarstvistrebl.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
S ruční dodávkou paliva
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
EKOEFEKT a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • EKOEFEKT a.s.
  • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • VERNER, a.s.
  • VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s.
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Politických vězňů
Č.popisné/ č.orientační 872
Obec Žatec
PSČ 438 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
  • Plzeňský
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 18.03.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne