Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Petr Vondrus VODA-TOPENÍ-PLYN
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Lípa
Č.popisné/ č.orientační 39
Obec Všestary
PSČ 503 12
Stát Česká republika
69885150
DIČ CZ6808030130
Email p.vondrus@tiscali.cz
Telefon +420 605 861 896
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • Regulus spol. s r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Lípa
Č.popisné/ č.orientační 39
Obec Všestary
PSČ 503 12
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 02.05.2000
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne