Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Tichý Roman
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice V. Meerwalda
Č.popisné/ č.orientační 321/3A
Obec Karlovy Vary
PSČ 360 06
Stát Česká republika
12854549
DIČ CZ5409254048
Email tichypes@volny.cz
Telefon +420 608 356 111
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
A.C.V - ČR, spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Kondenzační
ATTACK, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Nosreti, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • A.C.V - ČR, spol. s r.o.
  • ATTACK, s.r.o.
  • Nosreti, a.s.
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice V. Meerwalda
Č.popisné/ č.orientační 347/3B
Obec Karlovy Vary
PSČ 360 06
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 24.06.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne