Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jiří Zouhar-služby topenářské a instalatérské/Zouhar Jiří
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Guldenerova
Č.popisné/ č.orientační 2177/37
Obec Plzeň 2
PSČ 326 00
Stát Česká republika
18715371
DIČ CZ 6408060956
Email jirkazouhar@email.cz
Telefon +420 602 164 602
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GEMINOX s.a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
GEMINOX s.a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy) Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • ATMOS - Jaroslav Cankař a syn
  • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • GEMINOX s.a.s.
  • GEMINOX s.a.s.
  • Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy)
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Guldenerova
Č.popisné/ č.orientační 2177/37
Obec Plzeň 2
PSČ 326 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 15.04.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne