Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jirčík Pavel
Právní forma sdružení
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčina
Č.popisné/ č.orientační 167
Obec Dolní čermná
PSČ 561 53
Stát Česká republika
63612038
DIČ CZ6706202250
Email paveljircik@seznam.cz
Telefon +420 602 936 937
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • IVAR CS spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Smrčina
Č.popisné/ č.orientační 167
Obec Dolní Čermná
PSČ 561 53
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 16.11.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne