Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Dašek Lukáš
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bílé Poličany 76
Č.popisné/ č.orientační 76
Obec Bílé Poličany 76
PSČ 544 01
Stát Česká republika
65721101
DIČ CZ7712133055
Email lukas.dasek@seznam.cz
Telefon +420 774 714 326
Webové stránky www.intoptherm.cz
Fax +420 774 714 526
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • 4T, a.s.
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Bílé Poličany 76
Č.popisné/ č.orientační 76
Obec Bílé Poličany 76
PSČ 544 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Liberecký
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 11.12.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne