Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Flachs Patrik
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dobšice
Č.popisné/ č.orientační 26
Obec Bezdědovice
PSČ 38801
Stát Česká republika
75210410
DIČ cz7309251675
Email patrikflachs@gmail.com
Telefon +420731466512
Webové stránky www.patrikflachs.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Tepelně izolační omítky
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Dobšice
Č.popisné/ č.orientační 26
Obec Bezdědovice
PSČ 38801
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 04.05.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne