Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Vacek Josef
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hřiměždice
Č.popisné/ č.orientační 128
Obec Hřiměždice
PSČ 262 14
Stát Česká republika
15860418
DIČ CZ6009190033
Email vacek-josef@volny.cz
Telefon +420 602471773
Webové stránky www.topenarstvi-instalaterstvi-vacek.cz
Fax +420 318595123
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
GIENGER spol. s r.o.
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • 4T, a.s.
  • AGROMECHANIKA Lhenice, v.o.s.
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • Stiebel Eltron GmbH.
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Hřiměždice
Č.popisné/ č.orientační 128
Obec Hřiměždice
PSČ 26214
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 13.08.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne