Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele HRON Dačice
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Krajířova
Č.popisné/ č.orientační 23/I
Obec Dačice
PSČ 380 01
Stát Česká republika
26055333
DIČ CZ26055333
Email blaho@hrondacice.cz
Telefon +420 724 750 517
Webové stránky www.hrondacice.cz
Fax +420 384 420 092
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Reflex CZ s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jaroslav Cankař a syn ATMOS Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ENBRA, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
A.C.V - ČR, spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Daikin Airconditioning central Europe- Czech Republic spol. s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Daikin Europe N.V. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
 • A.C.V - ČR, spol. s r.o.
 • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
 • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
 • BENEKOVterm s.r.o.
 • Daikin Airconditioning central Europe- Czech Republic spol. s.r.o.
 • Daikin Europe N.V.
 • DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
 • ENBRA, a.s.
 • Jaroslav Cankař a syn ATMOS
 • Reflex CZ s.r.o.
 • Regulus spol. s r.o.
 • VERNER, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Krajířova
Č.popisné/ č.orientační 23/I
Obec Dačice
PSČ 380 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Jihomoravský (Brno)
 • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.06.1990
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne