Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele E K Plynotop v.o.s.
Právní forma v.o.s.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sezimovo náměstí
Č.popisné/ č.orientační 64
Obec Polná
PSČ 58813
Stát Česká republika
64506312
DIČ CZ64506312
Email polna@ekplynotop.cz
Telefon +420 567 222 022
Webové stránky www.ekplynotop.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
T.W.I. s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
T.W.I. spol. s r. o.
Výrobci
  • DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
  • T.W.I. s.r.o.
  • T.W.I. spol. s r. o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 05.03.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne