Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele LUDVÍK - TOPENÍ - VODA
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Malostranská
Č.popisné/ č.orientační 459
Obec Týn nad Vltavou
PSČ 37501
Stát Česká republika
25175785
DIČ CZ25175785
Email ludvik@topenivoda.cz
Telefon +420722906057
Webové stránky www.topenivoda.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Malostranská
Č.popisné/ č.orientační 459
Obec Týn nad Vltavou
PSČ 37501
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.04.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne