Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Václav Daněk - LAGUNA
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykovo nám.
Č.popisné/ č.orientační 3
Obec Solnice
PSČ 51701
Stát Česká republika
41250257
DIČ CZ5810141887
Email laguna.danek.ml@seznam.cz
Telefon +420 777 127 363
Webové stránky www.laguna-danek.cz
Fax +420 777 127 363
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
LB Cemix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • LB Cemix s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Vašátkova
Č.popisné/ č.orientační 45
Obec Solnice
PSČ 517 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Královehradecký
  • Pardubický
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 25.07.2013
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne