Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele František Branda
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Školní
Č.popisné/ č.orientační 1106/43
Obec Chomutov
PSČ 430 03
Stát Česká republika
15155099
DIČ CZ501002050
Email branda_megas@centrum.cz
Telefon +420 474 624 261
Webové stránky
Fax +420 474 624 261
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
A.C.V - ČR, spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • A.C.V - ČR, spol. s r.o.
  • BRAMAC střešní systémy spol. s.r.o.
  • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Kmochova
Č.popisné/ č.orientační 2364/9
Obec Chomutov
PSČ 430 03
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 28.02.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne