Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele JAMPL-PSV
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Podlesí
Č.popisné/ č.orientační 1638
Obec Kadaň
PSČ 432 01
Stát Česká republika
25014081
DIČ CZ25014081
Email priprava@jampl.cz
Telefon +420 602 278 617
Webové stránky www.jampl.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
SIPLAST-ICOPAL spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Český Caparol s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • Český Caparol s.r.o.
  • SIPLAST-ICOPAL spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Na Podlesí
Č.popisné/ č.orientační 1638
Obec Kadaň
PSČ 432 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
  • Liberecký
  • Plzeňský
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 06.01.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne