Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Kunc Jaroslav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Václavovická
Č.popisné/ č.orientační 191
Obec Václavovice
PSČ 739 34
Stát Česká republika
66746060
DIČ CZ7704044942
Email kunc.jaroslav@seznam.cz
Telefon +420 737 439 119
Webové stránky www.volny.cz/jaroslav_kunc
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • 4T, a.s.
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Václavovická
Č.popisné/ č.orientační 191
Obec Václavovice
PSČ 739 34
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.07.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne