Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Culek Bohumil
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rybní důl
Č.popisné/ č.orientační 351
Obec Bakov nad jizerou
PSČ 294 01
Stát Česká republika
62454978
DIČ CZ 7409092394
Email bctop@bctop.cz
Telefon +420 602 522 929
Webové stránky www.Bctop.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Rybní důl
Č.popisné/ č.orientační 351
Obec Bakov nad Jizerou
PSČ 294 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Liberecký
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 28.03.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne