Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Martin Kašpařík
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hanácká
Č.popisné/ č.orientační 473/57
Obec Tuřany
PSČ 62000
Stát Česká republika
66526159
DIČ CZ7707293913
Email kasparik@kasparik.eu
Telefon +420777308551
Webové stránky www.kasparik.eu
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy) Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Hanácká
Č.popisné/ č.orientační 473/57
Obec Tuřany
PSČ 62000
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Olomoucký
  • Vysočina (Jihlava)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 15.10.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne