Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Rokusek Jaromír - TermoizolaceR
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jansova
Č.popisné/ č.orientační 129
Obec Černošice
PSČ 252 28
Stát Česká republika
15368955
DIČ CZ470722151
Email TermoizolaceR@email.cz
Telefon +420 602 952 098
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
CIUR a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
extrudovaný polystyren
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Ostatní
Výrobci
  • CIUR a.s.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Zelená
Č.popisné/ č.orientační 412
Obec Dobřichovice
PSČ 25229
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.01.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne