Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Progress project
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice V Polích
Č.popisné/ č.orientační 7
Obec Prostějov
PSČ 79601
Stát Česká republika
28340761
DIČ CZ28340761
Email musil@progressproject.cz
Telefon +420 777 907 395
Webové stránky www.progressproject.cz/
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
ROSA In. s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a. s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Ostatní
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Ostatní
DOORS CZ,s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - okna/balkonové dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Bauder,s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
BASF Stavební hmoty ČR Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • BASF Stavební hmoty ČR
  • Bauder,s.r.o.
  • DOORS CZ,s.r.o.
  • HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, a. s.
  • ROSA In. s.r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
  • Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Mlýnská
Č.popisné/ č.orientační 30
Obec Prostějov
PSČ 79601
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 19.05.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne