Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Erik Dvorský
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rostislavova
Č.popisné/ č.orientační 669
Obec Uherské Hradiště
PSČ 68601
Stát Česká republika
48500917
DIČ CZ730301587
Email erikd925@gmail.com
Telefon +420776700737
Webové stránky www.vaillantservis.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Okružní
Č.popisné/ č.orientační 753
Obec Uherské Hradiště
PSČ 68605
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.07.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne