Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Truska Bohdan
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Čelkovice U Lípy
Č.popisné/ č.orientační 91
Obec Tábor
PSČ 390 01
Stát Česká republika
72173980
DIČ CZ6507222084
Email truska@centrum.cz
Telefon +420 721 655 914
Webové stránky www.truska.cz
Fax +420 721 655 914
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Bosch Thermotechnologie SAS Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • Bosch Thermotechnologie SAS
  • Brilon a.s.
  • VERNER, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice U Lípy
Č.popisné/ č.orientační 91
Obec Tábor
PSČ 39001
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.10.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne