Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Pela CZ a.s
Právní forma a.s.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Nemocnici
Č.popisné/ č.orientační 2133/104
Obec Nový Jičín
PSČ 741 01
Stát Česká republika
25822454
DIČ CZ25822454
Email andrassy@pelacz.cz
Telefon +420556702652
Webové stránky www.pelacz.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ProTherm Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
VIADRUS a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • ProTherm
  • Regulus spol. s r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • VERNER, a.s.
  • VIADRUS a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Tovární
Č.popisné/ č.orientační 605
Obec Hranice
PSČ 753 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 06.10.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne