Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele BLUE STAV A-Z, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Křížkova
Č.popisné/ č.orientační 479/1
Obec Plzeň
PSČ 301 00
Stát Česká republika
26321530
DIČ CZ26321530
Email info@bluestav.cz
Telefon +420 377 535 341
Webové stránky www.bluestav.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BASF Stavební hmoty ČR Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • BASF Stavební hmoty ČR
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Křížkova
Č.popisné/ č.orientační 479/1
Obec Plzeň
PSČ 301 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Karlovarský
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 23.01.2001
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne