Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele MaR systémy, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Prachatická
Č.popisné/ č.orientační 1193/5
Obec České Budějovice
PSČ 370 05
Stát Česká republika
26089882
DIČ CZ 26089882
Email pjelinek@marsystemy.cz
Telefon +420 724 949 222
Webové stránky www.marsystemy.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATREA s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Brabenec spol. s.r.o Efektivní využití zdrojů energie
S ruční dodávkou paliva
Výrobci
  • ATREA s.r.o.
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Brabenec spol. s.r.o
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Prachatická
Č.popisné/ č.orientační 1193/5
Obec České Budějovice
PSČ 370 05
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 12.05.2005
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne