Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele František Havránek
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nová
Č.popisné/ č.orientační 1088
Obec Dobříš
PSČ 263 01
Stát Česká republika
71510125
DIČ CZ7402280556
Email havr@dobris.net
Telefon +420 777 333 701
Webové stránky www.havrda.estranky.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Reflex CZ s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
FULA 74 s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Vaillant Group Czech Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o.
FULA 74 s.r.o.
ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Vaillant Group Czech s.r.o.
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
Výrobci
 • 4T, a.s.
 • 4T, a.s.
 • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
 • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
 • BENEKOVterm s.r.o.
 • Bosch Termotechnika s.r.o.
 • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • FULA 74 s.r.o.
 • FULA 74 s.r.o.
 • Reflex CZ s.r.o.
 • Regulus spol. s r.o.
 • Regulus spol. s r.o.
 • Vaillant Group Czech
 • Vaillant Group Czech s.r.o.
 • VERNER, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Nová
Č.popisné/ č.orientační 1088
Obec Dobříš
PSČ 263 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.02.2006
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne