Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Enersis
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Pažitě
Č.popisné/ č.orientační 169
Obec Ústí nad Labem
PSČ 403 40
Stát Česká republika
25420356
DIČ CZ25420356
Email info@enersis.cz
Telefon +420 475 600 674
Webové stránky www.enersis.cz
Fax +420 475 600 674
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
DEK a.s. (skupina DEK) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
 • BAUMIT spol. s r.o.
 • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • DEK a.s. (skupina DEK)
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Na Pažitě
Č.popisné/ č.orientační 169
Obec Ústí nad Labem
PSČ 403 40
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Liberecký
 • Středočeský
 • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.09.2000
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne