Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele IPM Building
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Průhoně
Č.popisné/ č.orientační 369
Obec Konárovice
PSČ 281 25
Stát Česká republika
27191273
DIČ CZ27191273
Email pmatyas@ipmb.cz
Telefon +420 777 743 366
Webové stránky www.ipmb.cz
Fax +420 321 714 302
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
PKS okna a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Dřevěná
Plastová
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Stavební materiály se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
Výrobci
  • PKS okna a.s.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
  • Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Na Průhoně
Č.popisné/ č.orientační 369
Obec Konárovice
PSČ 281 25
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Královehradecký
  • Pardubický
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.11.2004
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne