Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele POLYCONCRETE
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice NA Slanici
Č.popisné/ č.orientační 444
Obec Zlín
PSČ 76302
Stát Česká republika
49450115
DIČ CZ49450115
Email info@polyconcrete.cz
Telefon +420 577 430 018
Webové stránky www.polyconcrete.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BASF Stavební hmoty ČR Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Styrotrade a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • BASF Stavební hmoty ČR
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
  • Styrotrade a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Na slanici
Č.popisné/ č.orientační 444
Obec Zlín
PSČ 76302
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 19.10.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne