Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele STAS Dobříš
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rybníky
Č.popisné/ č.orientační 80
Obec Dobříš
PSČ 263 011
Stát Česká republika
45148457
DIČ CZ45148457
Email stasdobris@post.cz
Telefon + 420 736 623 932
Webové stránky
Fax + 420 318 586 266
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
RC SYSTEM Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěné
Dřevěná
Dřevěné
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • RC SYSTEM
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Svaté Pole
Č.popisné/ č.orientační 135
Obec Dobříš
PSČ 263 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.05.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne