Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Ondřej Maršík
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tomice
Č.popisné/ č.orientační 69
Obec Dolní Kralovice
PSČ 25768
Stát Česká republika
74703757
DIČ CZ8710011035
Email votopl@votopl.cz
Telefon +420777322837
Webové stránky www.votopl.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy) Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • IVAR CS spol. s r.o.
  • Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Tomice
Č.popisné/ č.orientační 69
Obec Dolní Kralovice
PSČ 25768
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Pardubický
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 12.01.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne