Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele PUMPSERVIS
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Krajiny
Č.popisné/ č.orientační 101
Obec Ostrožská Noá Ves
PSČ 687 22
Stát Česká republika
27680681
DIČ CZ27680681
Email pumpservis@pumpservis.cz
Telefon +420602561415
Webové stránky www.pumpservis.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
 • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice J. E. Purkyně
Č.popisné/ č.orientační 365
Obec Uherské Hradiště
PSČ 68601
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Jihomoravský (Brno)
 • Karlovarský
 • Královehradecký
 • Liberecký
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Ústecký
 • Vysočina (Jihlava)
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 20.03.2006
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne