Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vápenice
Č.popisné/ č.orientační 2970/17
Obec Prostějov
PSČ 796 01
Stát Česká republika
46972021
DIČ CZ46972021
Email zakazky@navratilpv.cz
Telefon +420 582 343 858
Webové stránky www.navratilpv.cz
Fax +420 582 345 774
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Český Caparol s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Stomix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
KNAUF Praha spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
MAMUT-THERM s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
 • Český Caparol s.r.o.
 • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
 • KNAUF Praha spol. s r.o.
 • MAMUT-THERM s.r.o.
 • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
 • Stomix s.r.o.
 • VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Majakovského
Č.popisné/ č.orientační 204/4
Obec Prostějov 6
PSČ 798 11
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihomoravský (Brno)
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.12.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ano