Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Itevo spol.sr.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stamicova
Č.popisné/ č.orientační 3
Obec Brno
PSČ 623 00
Stát Česká republika
47906651
DIČ CZ-47906651
Email itevo@itevo.cz
Telefon +420 547 221 806
Webové stránky www.itevo.cz
Fax +420 547 221 806
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
K.T.O. International spol. s r. o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Reflex CZ s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • K.T.O. International spol. s r. o.
  • Reflex CZ s.r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Richtrova
Č.popisné/ č.orientační 3
Obec Brno
PSČ 623 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 08.02.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne