Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Thermostar Liberec
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Kolory
Č.popisné/ č.orientační 231
Obec Liberec
PSČ 46312
Stát Česká republika
27278204
DIČ CZ27278204
Email thermostar@seznam.cz
Telefon +420777811321
Webové stránky
Fax +420485132463
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jaroslav Cankař a syn ATMOS Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
  • Jaroslav Cankař a syn ATMOS
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice U Kolory
Č.popisné/ č.orientační 231
Obec Liberec
PSČ 46312
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Liberecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 26.09.2005
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne