Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Stanli,s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Špillarova
Č.popisné/ č.orientační 283
Obec Domažlice
PSČ 344 01
Stát Česká republika
28006691
DIČ CZ28006691
Email stanli@stanli.cz
Telefon +420777297878
Webové stránky www.stanli.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Ploché
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
  • Stiebel Eltron GmbH.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Prokopa Velikého
Č.popisné/ č.orientační 691
Obec Domažlice
PSČ 34401
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Karlovarský
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 12.08.2008
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne