Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele STAPOS Lanškroun
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dvořákova
Č.popisné/ č.orientační 87
Obec Lanškroun
PSČ 563 01
Stát Česká republika
25263374
DIČ CZ 25263374
Email stapos@lanskroun.net
Telefon +420 602 287 770
Webové stránky www.stavebnifirma-stapos
Fax +465321285
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BASF Stavební hmoty ČR Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
expandovaný perlit
dřevovláknité výrobky
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Výrobci
  • BASF Stavební hmoty ČR
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Dvořákova
Č.popisné/ č.orientační 87
Obec Lanškroun
PSČ 563 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 10.01.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne