Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele HAVLÍK DC s.r.o
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice J.Š.Baara
Č.popisné/ č.orientační 881/12
Obec Děčín
PSČ 40502
Stát Česká republika
27287131
DIČ CZ27287131
Email info@havlikdc.cz
Telefon +420412510404
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice J.Š.Baara
Č.popisné/ č.orientační 881/12
Obec Děčín
PSČ 40502
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 24.02.2006
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne