Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Jiří Jeřábek
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Kaolince
Č.popisné/ č.orientační 369
Obec Horní Bříza
PSČ 330 12
Stát Česká republika
72256401
DIČ CZ7607092053
Email jerabekfasady@seznam.cz
Telefon +420 777 334 775
Webové stránky www.fasadyjerabek.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
MAPEI s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
Meffert ČR spol.s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
LB Cemix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • LB Cemix s.r.o.
  • MAPEI s.r.o.
  • Meffert ČR spol.s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Na Kaolince
Č.popisné/ č.orientační 369
Obec Horní Bříza
PSČ 330 12
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Karlovarský
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.04.2003
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne