Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele ČESTMÍR HLADÍK
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice KAMENIČKY
Č.popisné/ č.orientační 246
Obec KAMENIČKY
PSČ 53941
Stát Česká republika
44396473
DIČ CZ7210203132
Email hladik.cestmir@tiscali.cz
Telefon +420 723 086 599
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Wolf Česká republika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Wolf Česká republika s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice KAMENIČKY
Č.popisné/ č.orientační 246
Obec KAMENIČKY
PSČ 53941
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Královehradecký
  • Pardubický
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 22.12.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne