Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Mgr. Antonín Poler
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vyšehradská
Č.popisné/ č.orientační 709/7
Obec Karlovy Vary
PSČ 360 01
Stát Česká republika
66373883
DIČ CZ7005111927
Email antonin.poler@seznam.cz
Telefon +420 608 420 553
Webové stránky www.5p-technologies.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
NEOTA CZ Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
FULA 74 s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
 • ATMOS - Jaroslav Cankař a syn
 • FULA 74 s.r.o.
 • NEOTA CZ
 • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Vyšehradská
Č.popisné/ č.orientační 709/7
Obec Karlovy Vary
PSČ 360 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský (Brno)
 • Karlovarský
 • Liberecký
 • Pardubický
 • Plzeňský
 • Středočeský
 • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 02.07.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne